Företrädesrätt

Den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har företräde till att bli återanställd om arbetsgivaren anställer igen inom nio månader efter att anställningen upphört.