Kodifiera

Att skriva om lagtext så att den återspeglar praxis. Om LAS skulle kodifieras, skulle den bli mer transparent och tydlig, men samtidigt skulle den tappa i flexibilitet.