Kollektivavtal

Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och facklig organisation om anställningsvillkor eller om förhållandet i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ett kollektivavtal kan ersätta eller komplettera bestämmelser i LAS.