Omplacering

När arbetsgivaren ger nya arbetsuppgifter till en anställd. Vid uppsägningar har arbetsgivaren en skyldighet att erbjuda omplacering innan en uppsägning kan verkställas. Om arbetstagare tackar nej till erbjudandet kan denne sägas upp.