Omställningsstöd

Stöd för omställning i samband med uppsägning. Se omställningsavtal.