Omstrukturering

Omorganisation av verksamheten. Kan leda till arbetsbrist på enskilda tjänster även om antalet anställda inte minskar totalt sett