Personliga skäl

Ett av två skäl till uppsägning. Uppsägning av personliga skäl är alltid hänförlig till personliga förhållanden och kräver att man allvarligt har misskött sitt arbete.