Sist in – först ut

Principen att den sist anställda är den som först får sluta vid en arbetsbristsituation. En grundläggande princip i LAS. Praxis har dock utvecklats mot att väga in kompetens i högre grad. Se även senioritetsprincipen.