Tidsbegränsad anställning

När arbetstagaren och arbetsgivaren kommit överens om att anställningen ska sluta vid ett visst datum. Till exempel: allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning. Risken finns att systemet missbrukas genom att olika former av visstidsanställningar omväxlande staplas på varandra. En tidsbegränsad anställning kan inte sägas upp före slutdatum om man inte kommer överens om det.