Turordningsregler

Regler i LAS för i vilken turordning anställda ska sägas upp vid arbetsbrist. Används i praktiken sällan fullt ut vid uppsägningar.