Tvåpersonersundantag

Arbetsgivare med upp till tio anställda kan undanta två personer av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten vid arbetsbristuppsägningar. Detta för att småföretagare ska kunna behålla nyckelpersoner vid neddragningar.