Uppsägning

För att en anställd ska kunna sägas upp av arbetsgivaren krävs saklig grund. Uppsägning kan ske av två skäl: arbetsbrist eller personliga skäl.