100 000 arbetslösa akademiker – nu krävs åtgärder

Under sommaren har antalet arbetslösa akademiker, för första gången någonsin, överstigit 100 000 personer. I slutet av juli var 111 000 akademiker öppet arbetslösa eller i ett arbetsmarknadsprogram. Det är nästan 33 000 fler jämfört med juli ifjol. Nu kräver Saco åtgärder.

Publicerad: Tisdag 8 sep 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 8 sep 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Pandemin har visat svagheterna på arbetsmarknaden och i vårt utbildningssystem och har haft en kraftig negativ effekt på arbetsmarknaden med ett högt antal varsel och arbetstillfällen som har försvunnit i takt med ökade åtgärder för att minska smittspridningen.

Personer med högre utbildning och lång arbetslivserfarenhet brukar generellt drabbas i mindre utsträckning än andra grupper i samhället av arbetslöshet. Det betyder inte att akademiker är helt skyddade.

Bland akademiker brukar arbetslösheten öka under sommaren. Men nu ser vi att en hög arbetslöshet slagit brett mot många akademikeryrken. Om de varsel som lades under våren verkställs under hösten kommer arbetslösheten öka ytterligare. Hur omfattande och långvarig krisen blir är väldigt osäkert just nu. Utvecklingen är beroende av hur smittspridningen ökar under hösten, i Sverige, i Europa och i resten av världen.

- Andra grupper är ännu värre drabbade av pandemin. Men om akademiker söker sig till mindre kvalificerade tjänster som andra borde få skapas en negativ kedjereaktion på arbetsmarknaden som drabbar alla på lång sikt, säger Lena Granqvist, samhällsekonomisk chef på Saco.

Även med de oklara utgångarna av pandemins påverkan behövs all arbetskraft i Sverige. Det är därför viktigt att nyexaminerade akademiker snabbt kommer in på arbetsmarknaden och äldre i sin tur ges möjligheter att arbeta långt upp i åldrarna. Äldres arbetslivserfarenhet är en tillgång och gör att yngre snabbt lärs upp på jobbet.

Utrikesfödda är också hårt drabbade och kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa akademikerna. De utgör mindre än en femtedel av akademikerna i arbetskraften, men mer än hälften av de arbetslösa.

Det är tydligt att pandemin har visat svagheterna i våra nuvarande välfärdssystem och därför har Saco tagit fram ett antal förslag.

  • Behåll taket i a-kassan och gör den till en riktig omställningsförsäkring 
  • Arbetsförmedlingen måste även stödja akademiker  
  • Inrätta Karriärcenter på alla universitet och högskolor i samverkan med Arbetsförmedlingen 
  • Inför Akademikerpraktik för arbetslösa akademiker under 30 år 
  • Kompetensutveckling och vidareutbildning genom hela yrkeslivet 
  • Bättre validering och komplettering av utländska utbildningar 
  • Offentliga investeringar för att skapa jobbtillfällen 

Läs mer utförligt om Sacos förslag

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV