Akademiker inom kyrkan

Svenska kyrkans uppdrag är att möta människor som bor och vistas i församlingen. Diakoner och präster möter människor i gudstjänster, vid dop, vigslar och begravningar, i grupper och i enskilda samtal. Men pandemin har ändrat på möjligheterna att möta människor på grund av myndigheternas restriktioner och det skapar oro och sorg.  Många, inte minst i storstäderna, har blivit mer ensamma när fysiska träffar skjuts upp eller ställs om till digitala möten.

Akademiker inom kyrkan

Kyrkans Akademikerförbund jobbar nu hårt för sina medlemmar och förbundets förtroendevalda möter dem som söker kontakt och har frågor kring främst arbetsrätt eller arbetsmiljö. Arbetsgivare och medlemmar har samma möjlighet till kontakt och förhandlingar som innan coronakrisen. Skillnaden nu är att de har distansmöten i större utsträckning än tidigare. 

Hittar nya lösningar 
Förbundet har kontakt med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för att hitta lösningar för att bedriva kyrkans verksamhet under de speciella förutsättningarna som krisen skapat. Förbundet har bland annat tecknat avtal om möjlighet till korttidsarbete där arbetsgivaren bedriver näringsverksamhet inom ramen för kyrkans verksamhet. Men församlingar kan ännu inte ansöka om detta då ekonomin inte förändras i närtid med anledning av krisen. 

Kyrkan behövs i tider av kris
Regeringens krispaket underlättar för anställda och arbetsgivare, möjligheten att söka ersättning för karensdagen, lättnader i sjuklönekostnader, förlängd sjukskrivning innan läkarintyg krävs och nya regler för a-kassan. Det är stor brist inom Svenska kyrkan på diakoner och präster vilket gör att församlingarnas präster och diakoner fortsätter att arbeta. Kyrkan och dess anställda behövs alltid men inte minst i tider av kris. 

Bli medlem redan idag! Hos Kyrkans Akademikerförbund får du marknadens bästa inkomstförsäkring, tillgång till förmånliga försäkringar och råd kring löner och arbetsvillkor inför eller under en anställning. https://kyrka.se/om-medlemskapet/darfor-bor-du-vara-medlem/