Arkitekt

Många av Sveriges arkitekters medlemmar i privat sektor har varslats eller tagits ut i korttidsarbete och kontaktar nu förbundet och är oroliga för jobben och för framtiden. För studenter i slutet av sin utbildning är situationen också osäker. Många arkitektkontor har svårt att fylla orderboken med nya uppdrag så risken för högre arbetslöshet bland arkitekter är stor. 

Arkitekt 

Stort behov av stödåtgärder till ensamföretagare  
Sveriges Arkitekter jobbar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla medlemmar under den rådande pandemin. Förbundet har förstärkt sin rådgivning, förhandling och medlemsservice och ställer om till web-utbildningar för kompetensutveckling. Förbundet vill påverka för att rädda jobben och för att regeringen ska rikta stödåtgärder även till ensamföretagare. 

Vill se satsningar på offentligt byggande  
Sveriges arkitekters medlemmar har haft stor nytta av regeringens stödåtgärder och i synnerhet möjligheterna till korttidsarbete. Men förbundet saknar insatser för kompetensutveckling i reglerna för korttidsarbete. De vill också se långsiktiga konjunktursatsningar på offentligt byggande vid sidan av de akuta krispaketen. Det är nödvändigt för arkitektjobben, byggjobben och för att hela samhället ska komma igenom krisen menar Sveriges arkitekter. 

Läs mer om hur arkitekter påverkas av krisen och bli medlem på  
www.arkitekt.se