Beteendevetare

Beteendevetare arbetar inom en mängd olika områden, ofta med samtal och myndighetsutövning. I en samhällelig kris som den vi nu upplever behöver fler samtalsstöd då välfärdssystemen ansträngs mer. Medlemmar i Akademikerförbundet SSR inom bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan upplever ett väldigt högt tryck just nu, vilket även gäller de inom ideell sektor. Där det fungerar arbetar många hemifrån en period.  

Beteendevetare

Extra viktigt med arbetsmiljö just nu 
Arbeten inom välfärdssektorn kan inte avstanna vid en samhällelig kris. Men det är viktigt med säkerheten. Ingen ska riskera att bli sjuk för att de går till jobbet eller för att de behöver träffa en handläggare på en myndighet. Akademikerförbundet SSR arbetar hårt med arbetsmiljöfrågor för tjänstemän. I det ingår även information och råd för ett hållbart arbete vid distansarbete i hemmet.  

Arbetsförmedlingen behöver riktat stöd  
De utökade anslagen från staten till regioner och kommuner ger medlemmarna ökade förutsättningar att utföra sitt arbete. Men det kommer behövas ytterligare stöd framöver. Även Arbetsförmedlingen behöver ekonomiskt stöd för att klara sitt uppdrag med flera arbetssökanden. Flera av de som blivit korttidspermitterade har kunnat behålla sin anställning trots en för företagen ekonomiskt pressad situation.  

Läs mer om beteendevetare och bli medlem på: https://akademssr.se/beteendevetare