Farmaceut

Farmaceuter på apotek, som kan ha utbildning som receptarie eller apotekare, är samhällets läkemedelsexperter som ger värdefull rådgivning om läkemedel. De tillhör första ledet i vårdkedjan och fyller under coronakrisen en viktig funktion genom att ge råd om hur symtom som hosta och feber kan lindras men även om hur god hygien minskar smittspridningen.  

Farmaceut på apotek

God och säker arbetsmiljö av största vikt 
Eftersom allt fler nu väljer e-handel för att köpa läkemedel och apoteksprodukter, kommer farmaceuters arbetsmarknad sannolikt påverkas och förändras på sikt.  

Sveriges Farmaceuter bevakar utvecklingen noga. Förbundet fokuserar även på en god och säker arbetsmiljö för apoteksfarmaceuter, där lokalfacklig dialog med arbetsgivarna är avgörande. 

En viktig samhällsresurs i krisen  
I kommunikation med politiker har förbundet lyft farmaceuternas roll och poängterat den samhällsresurs som apotekare och receptarier på apotek är och att de skulle kunna vara det i ännu högre grad i den här krisen.  

Majoriteten av apoteken har haft en kraftigt ökad försäljningstillväxt, något som kan variera beroende på apotekens läge. Apoteksfarmaceuter som grupp har ännu inte behövt ta del av regeringens krispaket. Däremot har Sveriges Farmaceuter påtalat behovet av arbetsskadeförsäkring och smittskyddspeng för apoteksfarmaceuter som tillhör riskgrupper. 

Läs mer om farmaceuter och bli medlem på: www.sverigesfarmaceuter.se