Forskare

Forskares arbetssituation påverkas av krisen och speciellt berörs den kliniska forskningen då forskande läkare och sjuksköterskor behövs mer akut i vården än tidigare. Internationella samarbeten och laborationer försvåras. För en del doktorander, oavsett forskningsområde, har krisen inneburit att doktorandstudierna kommer bli försenade. En del disputationer har fått genomföras digitalt.  

Forskare

Långsiktiga satsningar på forskning får inte utebli 
Regeringen tillför resurser till både tillfälliga och permanenta högskolekurser samt för distansundervisning. SULF välkomnar dessa satsningar på utbildning men hyser en oro för att långsiktiga forskningssatsningar kan utebli. Både utbildning och forskning behöver stabil finansiering. Det är med en finansiering i ryggen som studenterna kan få en utbildning med god forskningsanknytning och även en förutsättning för att Sverige ska kunna vara en stark forskningsnation.   

Viktigt med återhämning under semestern 
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, får nu många frågor om arbetsmiljö, arbetsbelastning, övertidsarbete och möjlighet till återhämtning, speciellt inför semestern. För att underlätta har förbundet sammanställt de vanligaste coronarelaterade frågorna och svaren på sin webbplats. Materialet finns på både svenska och engelska. https://sulf.se/fragor-och-svar/ 

Läs mer om SULF och bli medlem på sulf.se