Fysioterapeut

Situationen för många fysioterapeuter som är företagare är svår då de drabbats av krisen i form av avbokade behandlingar. Över hälften av besöken har uteblivit för många vilket betyder en stor minskning av intäkter. Samtidigt bidrar professionen med en mycket viktig del i behandlingen av Covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningar runtom i Sverige.

Fysioterapeut i arbete

Buklägesvändning kan vara livräddande vid covid-19 
Med sin kunskap om andningsvård och buklägesvändning, som förbättrar gasutbytet i lungorna, gör fysioterapeuter nu ett jättejobb för att hjälpa covid-19-patienter. Här har buklägesvändning visat sig vara effektivt – och till och med livräddande – vid akut respiratorisk svikt. Fysioterapeuter har också fått rollen att utbilda andra professioner.  

Intensivt påverkansarbete  
Just nu jobbar Sacoförbundet Fysioterapeuterna intensivt med påverkansarbete för sina företagande medlemmar. En viktig fråga är att alla företagare ska få rätt till ersättning för digitala vårdbesök. Förbundet sprider också information om fackliga rättigheter gällande skyddsutrustning, nya arbetsuppgifter och övertid via vår webb, sociala medier och nyhetsbrev. Arbetsgivarens ansvar för skyddsutrustning, både inom regional och kommunal hälso- och sjukvård är en stor fråga. Fysioterapeuterna har varit delaktiga i framtaget av en nationell plattform för fysioterapi vid Covid-19 och tagit fram riktlinjer. 

En framgång är att efter påverkansarbete så kan nu även fysioterapeuter med aktiebolag verksamma i offentlig verksamhet får ta del av stödet för korttidsarbete. Fysioterapeutisk verksamhet omfattas av det statliga hyresstödet. Men en stor fråga som återstår att arbeta med är att många av Fysioterapeuternas företagare har enskilda firmor. Och de kan än så länge inte alls ta del av regeringens prispaket. Här riskerar många konkurs om inte specifika åtgärder sätts in snarast. 

Läs mer om vad Sacoförbundet Fysioterapeuterna gör i krisen och ansök om medlemskap på  www.fysioterapeuterna.se/corona