Ingenjör

På många arbetsplatser där ingenjörer arbetar finns en befogad oro, även om företagen i grunden är konkurrenskraftiga och har en stabil ekonomi. Risken är överhängande för fler varsel, uppsägningar och en kommande lågkonjunktur. Krisen slår dock ganska olika. Många av de allra största svenska industriföretagen, särskilt fordonssektorn, har drabbats hårt och tvingats permittera tusentals ingenjörer. Även tjänstesektorn har tvärbromsat när uppdragsgivarna i konsultbranschen stramat åt. Men flera stora och många mindre ingenjörsföretag går också lika bra eller bättre än tidigare. 

Ingenjörer i arbete

Sveriges ingenjörer agerade snabbt  
När krisen blev akut tecknade Sveriges ingenjörer snabbt en rad avtal som möjliggjorde korttidsarbete. Sedan dess jobbar förbundets rådgivning för högtryck. De satsar också mycket på att få ut aktuell information till sina förtroendevalda så att de kan bli bärare av kunskapen lokalt på företagen. Hittills har mycket handlat om korttidspermitteringar och de regler och ersättningar som hänger ihop med dem. Men senaste tiden har antalet frågor om varsel ökat menar Sveriges ingenjörer. 

Använd krisen för att lyfta kompetensen och satsa på fortbildning
Det är bra att regering och riksdag inser att jobben måste räddas och kompetensen säkras, men regeringen måste göra mer. Sveriges Ingenjörer saknar riktiga satsningar på fortbildning av yrkesverksamma. Sacoförbundet menar att krisen ska användas till att lyfta kompetensen hos stora grupper, och stödet är stort för den sortens satsningar ute på företagen och i näringslivskretsar. Dessutom saknas bra stöd för våra medlemmar med enskild firma. Regeringen måste öppna för korttidsarbete för dem, så att även de har möjlighet att klara av krisen. 

Läs mer om vad Sveriges ingenjörer gör i krisen på: 
https://www.sverigesingenjorer.se/anstallning/coronaviruset-det-galler-pa-arbetsplatsen/