Jurist

Coronakrisen drabbar i stort sett hela samhället på olika sätt men oavsett så måste vårt lands rättsväsende fungera. Akavias medlemmar som är domare och andra jurister vid domstolarna är viktiga för att domstolarna ska kunna utföra sitt uppdrag utan att göra avkall på rättssäkerhet och rätten till prövning. Situationen är ansträngd med inställda förhandlingar, hårda prioriteringar och en fortsatt inströmning av ärenden.  

Två stycken jurister

Den ekonomiska krisen märks nu också då allt fler ärenden rör företagsrekonstruktioner och konkurser. Domstolarna arbetar nu på olika sätt för att kunna effektivisera. Ett sätt är att avgöra fler mål utan nämndemän och att även kunna avgöra fler mål på handlingarna, utan en huvudförhandling.    

Viktigast att skapa en god arbetsmiljö  
Akavias kansli och förbundets förtroendevalda vid domstolarna arbetar fokuserat för att stötta sina medlemmar. Medlemmarna ska ha en god arbetsmiljö vad gäller belastning nu och framåt och kunna hålla sig friska. Förbundets förhandlare och rådgivare jobbar i högt tempo. Akavia arbetar för att försöka påverka riksdag, regering och beslutsfattare i frågor som påverkar medlemmarnas arbete.   

Stoppade ny lag om utökad beredskap  
Ett exempel där förbundet bidragit till att förbättra arbetsmiljön vid domstolarna är genom att påverka regeringen att skjuta upp nya regler om att tingsrätterna skulle få en utökad beredskap under kvällstid. Att genomföra detta nu hade varit olyckligt. Liksom andra delar av samhället påverkas även domstolarna av coronakrisen i form av ökade sjukskrivningar, hemarbete och VAB. Nu behövs det inte fler uppgifter utan istället utökade resurser och fokus på att kunna hantera alla de ärenden som läggs på hög.  

Tidigare prognoser visar dessutom att inflödet av ärenden förväntas öka efter de stora satsningarna på Polismyndigheten. Akavia hoppas nu att regeringen förstår problematiken och tar ett samlat grepp om rättsväsendet och genomför omfattande satsningar i budgetarbetet framåt.  

Läs mer om vad Sacoförbundet Akavia gör för sina medlemmar eller bli medlem på: www.akavia.se