Kommunikatör

Kommunikatörer är viktiga vägvisare i en tid där alla vill ha och behöver information men där det också sprids mycket felaktig information. Kommunikatörer arbetar inom stora delar av arbetslivet, både i privat och offentlig sektor.  

kommunikatör

Inom byråbranschen är utsattheten redan stor på grund av att alltför få byråer har ett kollektivavtal och ofta har en bristande arbetsmiljö. Kommunikationssektorn är också drabbad av coronakrisen genom konkurser, hot om varsel och genomförda korttidspermitteringar. Många som arbetar med kommunikation känner nu stor oro över om de får behålla jobbet. 

Kommunikatörer som arbetar inom offentlig sektor spelar en avgörande roll i kristider för att rätt information från till exempel en kommun eller myndighet når medborgare, intressenter och verksamhetsansvariga. De är även viktiga för att upprätthålla god demokratisk transparens. 

Arbetsmiljön i fokus – särskild i kristider 

  • DIK håller sig uppdaterade om läget och informerar om vad som gäller exempelvis genom att anordna webinarium för medlemmar och lokalfackliga, där förbundet informerar om de anställdas rättigheter och arbetsgivarens ansvar för att säkerställa god arbetsmiljö.  
  • DIK stöttar också lokalfackliga företrädare med råd och förhandlingshjälp.  
  • DIK förhandlar för sina medlemmars sak vid permitteringar och varsel. 

Läs mer om vad DIK gör för kommunikatörer och bli medlem på  
https://dik.se/ 

Kommunikatörer kan också vara medlemmar i Sacoförbundet Akavia. Läs mer på www.akavia.se