Läkare

Sveriges läkare tar nu ett mycket stort ansvar i att hantera den pågående pandemin. Sjukvården är hårt belastad. Trots långa arbetsdagar med arbete i en utsatt miljö – där bristande tillgång på adekvat skyddsutrustning är ett stort problem – har läkare över hela landet ställt om och ställt upp för att bidra till att hantera det allvarliga läget.  

3598041-nurse-wearing-a-mas_507x338.png

Just nu driver Läkarförbundet ständigt på i dialog med regeringen, SKR och ansvariga myndigheter. Det är ett intensivt arbete för att snabbt kunna påverka beslut och stötta medlemmar så att läkarna fullt ut kan fokusera på att ta hand om patienterna.  

 • Läkarförbundet har lyft flera frågor och också påverkat och snabbat på utvecklingen i en rad viktiga beslut:  
 • Överenskommelse med SKR om nationellt avtal för krissituationer 
 • Att läkare som bedriver privat verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning tillfälligt får ta anställning eller uppdrag i en region för att bidra i den rådande situationen 
 • Vikten av tillgång på adekvat säkerhetsutrustning 
 • Utökad testning av vårdpersonal 
 • Översyn av CSN-reglerna för studenter inom vården för att göra det möjligt att arbeta extra genom bland annat borttaget fribelopp  
 • Extrapengar till vården från regeringen 
 • Att Socialstyrelsen gjorts till inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinsk utrustning 
 • Skapandet av ett nationellt ansvar för lagerhållning 
 • Ständigt uppdaterad och relevant information till Sveriges läkare 
 • Att införandet av BT-tjänstgöring som inledning på specialiseringstjänstgöringen skjuts upp ett år pga. det ansträngda läget  

Dessutom dyker nya frågor och ytterligare åtgärder upp löpande. Läkarförbundet vill till exempel också att covid-19 ska kunna räknas som arbetsskada. 

Är du läkare eller läkarstudent och vill ha råd och stöd? Läs mer på www.lakarforbundet.se