Lärare

Lärare har fått en mycket tuff arbetssituation i samband med Corona-pandemin. Exempel på det är att flera elever frånvarar utan att nödvändigtvis vara för sjuka för att delta i undervisningen. Det har lett till ett dubbelarbete med både undervisning i klassrum och på distans för hemmavarande elever. Samtidigt är många kollegor själva frånvarande vilket ökar trycket på de som är kvar i tjänst. 

Lärare

Just nu arbetar Lärarnas Riksförbund intensivt för att kunna stötta alla sina medlemmar och påverka regeringens och huvudmännens hantering av krisen. Förbundet har bland annat: 

  • Återkommande kontakt med Utbildningsdepartementet, Skolverket och huvudmännen. 
  • Drivit frågan om en smittskyddspeng för lärare i riskgrupper. 
  • Tagit fram stödmaterial med FAQ till våra medlemmar och ombud.   

Nu driver Lärarnas Riksförbund att alla lärare men även studie- och yrkesvägledare som tillhör riskgrupperna måste tillåtas att jobba hemifrån. Det måste gälla oavsett om du jobbar i gymnasiet, vuxenutbildningen eller i grundskolan. Detta anser förbundet att arbetsgivarna behöver organisera. I de fall detta är omöjligt måste lärarna omfattas av en smittskyddspeng. 

Är du lärare eller studie- och yrkesvägledare och vill ha råd och stöd? Läs om vad Lärarnas Riksförbund kan göra för dig och bli medlem: LR.se