Militär

Soldater, sjömän och officerare i Försvarsmakten har uppgiften att stödja samhället i kris. Under krisen har stödet från Försvarsmakten och därigenom Officersförbundets medlemmar, skett på ett flertal sätt:  

  • expertstöd till andra myndigheter  
  • upprättande av fältsjukhus  
  • stöd med ambulansresurser och beredskap för helikoptertransporter   

Många övningar har också blivit inställda och personal utomlands har inte kunnat resa hem.  Annan personal på väg till internationella insatser har satts i karantän. Det är några olika exempel på hur militärer påverkas av krisen.   

Fokus på arbetsmiljö för medlemmarna 
Fokus för Officersförbundet under krisen är främst att bevaka arbetsmiljörelaterade frågor och att avtal och arbetsrättsliga regler följs. Förbundet samverkar nära med Försvarsmakten om frågor kopplade till pandemin och krisen bland annat genom:   

  • ett partsgemensamt dokument med frågor och svar kopplade till Coronakrisen som uppdateras löpande.  
  • samverkan kring personalhantering för de som ska göra utlandstjänst. 
  • dagliga avstämningar med Försvarsmakten kring avtalsfrågor kopplade till pandemin.   

Officersförbundet fortsätter att samverka med Försvarsmakten angående arbetsmiljö, arbetstid, villkor vid karantän med mera. Att våra medlemmars arbetsmiljö är dräglig och att de som kopplas in i det samhällsstöttande arbetet inte utsätts för onödiga risker är i fokus.   

Är du militär och vill ha råd och stöd? Läs mer och ansök om medlemskap i Officersförbundet på vår webbplats: www.officersforbundet.se  

Är du redan medlem och har frågor kopplade till coronakrisen, kontakta din lokalförening eller ditt lokala skyddsombud.