Perfusionist

Belastningen på professionen i rådande pandemin skiljer sig åt mellan olika kliniker. På vissa håll har trycket blivit hårdare, dels på grund av sjukfrånvaro relaterat till pandemin dels på grund av långvarig behandling av patienter med covid-19 som hamnat i långtidsbehandling. En del perfusionister som är intensivvårdssjuksköterskor i botten har under pandemin också tjänstgjort på IVA. 

Perfusionist 

Perfusionister är en liten expertgrupp med en samhällsviktig roll  
Långtidsbehandlingen (ECMO) går ut på att syresätta och ta bort koldioxid från blodet utanför kroppen. På vissa håll har möjligheten att genomföra operationer minskat, vilket i sin tur minskar trycket på arbetsgruppen perfusionister. Perfusionister är en liten grupp på arbetsmarknaden men de har en livsviktig roll framförallt vid en hjärt-lungoperation. Perfusionisten sköter då hjärt-lungmaskinen som tar över blodcirkulationen som sker utanför kroppen. Patientens hjärta stannas och genom hjärt-lungmaskinen tillförs hjärtat en iskall blod-kaliumlösning. De flesta perfusionister har en bakgrund som anestesi- eller intensivvårdssjuksköterska.  

Bra med slopad karensdag  
Sacoförbundet SRAT håller i de förhandlingar som uppstått på grund av coronakrisen och ger också rådgivning kring lokala förhandlingar. Regeringens krispaket har inte nämnvärt påverkat perfusionisterna. Men positivt är att karensdagen ersatts av viss ersättning, vilket gjort det enklare att stanna hemma vid symptom på sjukdom. Åtgärder från regeringens sida i ett längre perspektiv bör vara att stärka ekonomin i regionerna, då dessa redan innan krisen gick med kraftiga underskott.  

Läs mer om perfusionister på https://www.srat.se/Foreningar/Perfusionister/