Sjöbefäl

Krisen har slagit hårt mot hela sjöfartsbranschen, särskilt färjorna har det tufft när folk har slutat resa. Många fartyg ligger helt stilla och de anställda har blivit korttidspermitterade och i vissa fall uppsagda.  

Sjöbefäl

Personal fast ombord på fartygen
Även de som jobbar inom fjärrsjöfarten har det tufft när gränserna i många länder har stängts. De som är ombord kommer inte hem och de som ska lösa av kommer inte ombord. Dessutom får de problem med Skatteverket när de inte längre kan uppfylla reglerna. 

Sjöbefälsföreningen har förhandlat för att få fram bra korttidsavtal både centralt och lokalt.  Och där rederierna har sagt upp personal har förbundet förhandlat fram överenskommelser för sina medlemmar. Sjöbefälsföreningen har även haft möte med infrastrukturministern för att uppmärksamma sjöfartens svåra situation samt skrivit brev till Skatteverket och bett dem göra undantag i reglerna. Samtidigt är det fokus på kontakt med medlemmar som behöver stöd och har frågor.  

Bra initiala åtgärder men sjöfarten behöver mer stöd från regeringen
Sjöbefälsföreningen är väldigt glada över att regeringen agerade så fort och fick fram många bra åtgärder, som korttidspermittering och höjt tak i a-kassan och sänkt krav på medlemstid. Fler åtgärder behövs dock för sjöfarten, som är samhällskritisk vad gäller varuförsörjning. De tre viktigaste åtgärderna är ett breddat sjöfartsstöd som omfattar fartyg som ligger still, ett riktat transportstöd och sänkta avgifter från stat och kommun/hamn. 

Läs mer och bli medlem på www.sjobefalsforeningen.se