Veterinär

Coronakrisen har lett till personalbrist i veterinärbranschen. Det är en personalkrävande bransch där även kundunderlaget påverkas då tillströmningen av kunder har minskat.  

Veterinär och en katt  

Brist på läkemedel har stoppat operationer  
Djursjukvården drabbas även hårt av bristsituationer avseende sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt läkemedel. Brist på exempelvis förbrukningsartiklar och skyddskläder har begränsat verksamheterna avsevärt eftersom det alltid krävs för att upprätthålla gott smittskydd och hygien i all daglig verksamhet. Och nu är det ytterligare risker i form av Covid-19-smittan. Brist på läkemedel har tvingat många verksamheter att begränsa utförandet av kirurgiska ingrepp och större undersökningar som kräver narkos. Det har tyvärr lett till avsevärda ekonomiska konsekvenser för veterinärerna och branschen.   

Viktig uppgift att ständigt uppdatera medlemmarna rörande krisen 
Sveriges Veterinärförbund samlar in och sammanställer aktuell information till sina medlemmar och övriga kollegor i viktiga och relevanta frågor rörande krisen. Förbundets viktigaste uppgift i detta är att fortsatt stötta medlemmarna för att upprätthålla den dagliga verksamheten som trots allt måste fortgå.  

Den begränsade perioden av nedsättning för arbetsgivaravgifter har underlättat för egenföretagare i förbundet. Men hur många som kan nyttja sig av permittering bland veterinärerna kan förbundet inte säga just nu.   

För veterinärer som vill veta mer eller bli medlem. Se https://www.svf.se/