Så ökar vi tillgången till kompetensutveckling och omställning på yrkeshögskolan

I dagens pressade situation på arbetsmarknaden gäller det att tänka nytt och komma med kreativa lösningar på hur man snabbt och smidigt kan öka tillgången till kompetensutveckling och omställning där det behövs. Här förklarar Sacos utredare Ana Andric och Håkan Regner hur de tycker att yrkeshögskolan bör agera.

Publicerad: Måndag 30 mar 2020

Senast uppdaterad: Måndag 30 mar 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning

Vad är det ni vill att yrkeshögskolan ska göra? 
Yrkeshögskolan ska främst göra två saker: dels erbjuda fler utbildningsplatser på nuvarande utbildningar och dels göra en extra satsning på korta utbildningar. 

Hur ska det gå till? 
Befintliga utbildningar måste tilldelas fler utbildningsplatser. Genom att öka yrkeshögskolans befintliga utbud av utbildningsplatser bevaras kvaliteten i YH-utbildningarna. Dessutom går det ju snabbare att skala upp i ett redan befintligt system.   

Utbildningsanordnare med kapacitet kan ges möjlighet att ansöka om fler utbildningsplatser till kurser på befintliga utbildningar. Det kan exempelvis innebära att utbildningsplatserna utökas på befintlig utbildning eller att en kurs bedrivs separat under sommar, på distans eller parallellt med pågående utbildning. Då kanske det handlar om att omfördela resurser inom yrkeshögskolan.  

Satsningen på korta utbildningar kan förstärkas dels genom att bevilja fler korta utbildningar, dels genom att ansökan och beslut om korta utbildningar sker fortlöpande under året.  

Hur fungerar det idag? 
Idag kan kurser endast anordnas på utbildningar med lediga platser. Det begränsar kursutbudet till utbildningar och utbildningsområden med litet söktryck eller stora avhopp. Mellan 2017–2019 antogs enbart 500 personer inom yrkeshögskolan.  

Vilka är fördelarna med Sacos förslag? 
Yrkeshögskolans uppdrag är att svara mot arbetsmarknadens behov av kompetens. Just nu ändras förutsättningarna snabbt och då behöver vi hitta lösningar som snabbt kan tillgodose behovet av utbildning. Med korta utbildningar och kurser kan yrkeshögskolan svara mot aktuella behov av omställning och vidareutbildning som uppstår med anledning av coronakrisen. 

Personer som drabbas av varsel och permittering kommer att ha olika utbildningsbakgrund och -nivå samt olika erfarenheter. Vissa kommer att behöva omskola sig till ett nytt yrke medan andra kommer att behöva en eller flera kurser för att bygga på sin befintliga utbildning. Därför är det viktigt att det finns tillgång till längre utbildningar, kortare utbildningar och kurser i yrkeshögskolans utbud.  

Att ha löpande beslut och antagning under året gör det möjligt för personer i arbete, som blir permitterade eller uppsagda, att kontinuerligt antas till och påbörja lämpliga kurser och utbildningar.  

Kan ni ge exempel på kurser som kan bli aktuella? 
Det skulle till exempel kunna vara kompetensutveckling inom sterilteknik och vårdhygien eller spetsutbildning i 3D-printing av skyddsmaterial.  

 

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35