Ge nyexaminerade rätt till a-kassa genom ett examensvillkor

Arbetslösheten bland akademiker ökar på bred front under pandemin. För studenter är det svårare än vanligt att få ett kvalificerat jobb efter examen. Samtidigt kan nyexaminerade inte få a-kassa om de inte får jobb. Saco vill att de ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen genom ett nytt examensvillkor.

Publicerad: Onsdag 12 maj 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 12 maj 2021

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Studentpolitik

Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om förändringar i a-kassans regler och ersättningsnivåer för att möta den påverkan krisen har på individer, företag och samhälleMen satsningarna gäller inte den som går från studier till arbete, trots att pandemin gjort det allt svårare för nyexaminerade att etablera sig inom sitt yrke.

Idag har de som fokuserat på sin utbildning och inte jobbat vid sidan av studiernainte möjlighet att kvalificera sig för a-kassa. Det innebär bland annat att nyexaminerade måste ta första tillgängliga arbete, som kanske är något helt annat än det de utbildat sig till. Risken är att de därmed blir mindre attraktiva och nyttiga  arbetsmarknaden. Dessutom kan det innebära en ytterligare kompetensbrist om de får svårt att återvända till ett kvalificerat arbete. Det har vi inte råd med. Alla Sveriges akademiker behövs i rätt arbete.  

För att underlätta övergången från studier till arbete bör nyexaminerade studenter omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Det skulle minska trycket på individen att ta första tillgängliga arbeteIstället skulle det öka möjligheten till bättre matchning mellan individen och ett jobb med motsvarande utbildningskrav. På så sätt minskar risken att nyexaminerade personer hamnar i lågkvalificerade jobb eller överutbildar sig i brist på arbete. Dessutom skulle det öka anslutningsgraden i a-kassan.

Saco och Saco studentråd har därför ett gemensamt föreslag om ett examensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen, som ger den nyexaminerade rätt till ersättning med grundbeloppet under 100 ersättningsdagar. Under den här tiden kommer den nyexaminerade att ha möjlighet att begränsa sitt jobbsökande till arbeten som motsvarar den avslutade utbildningen. För att kvalificera sig krävs:  

  • Anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Nyligen avslutad examen från högskola eller universitet.
  • Studierna ska ha bedrivits på heltid. 
  • Medlemskap i en a-kassa (studerandemedlem) 

Läs förslaget i sin helhet här.