Lär av krisens fokus på arbetsmiljörisker

Pandemin och smittspridningen har gjort oss smärtsamt medvetna om arbetsmiljörisker. Nu måste vi lära av det senaste årets samlade erfarenheter - från sjukhusen, labben, klassrummen och hemmakontoren. Det skriver Sacos ordförande Göran Arrius på världsarbetsmiljödagen.

Publicerad: Onsdag 28 apr 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 28 apr 2021

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Under mer än ett års tid har många av Sacoförbundens medlemmar haft en tuff arbetsmiljö. Många har arbetat mitt i krisen – till exempel läkare, biomedicinska analytiker och lärare - utan möjlighet att jobba hemma. En stor andel akademiker har samtidigt fått ställa om och har arbetat hemifrån, vilket för vissa påverkat både den fysiska och psykiska hälsan.

Det har varit ett tungt och jobbigt år med en ökad arbetsbelastning för många grupper, särskilt välfärdssektorn har varit hårt drabbad. Inom vården och skolan har oerhörda insatser, och uppoffringar, gjorts.

Under det gångna året har också arbetsplatser blivit en källa till smittspridning. Därmed har vikten av en god arbetsmiljö synliggjorts på ett sätt som kanske aldrig förr. Pandemin har gjort oss smärtsamt medvetna om arbetsmiljöriskerna. Arbetsmiljöarbetet har blivit en central del i många verksamheter med riskbedömningar, smittskydd och skyddsutrustning. 

På en del arbetsplatser har det funnits stora brister i arbetsmiljöarbetet. Samtidigt har också omställningar i arbetsmiljöarbetet kunnat ske snabbt på många andra arbetsplatser. Ofta för att ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete redan funnits på plats. Delaktighet och samverkan med skyddsombuden har fungerat bra och tillsammans har man löst de svåra problem som uppstått utifrån bästa förmåga. 

Om skyddsombuden alltid har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet, har den blivit ännu mer central under pandemin. Bland annat genom att påpeka när de åtgärder som vidtagits på arbetsplatserna varit otillräckliga. Tack för er viktiga insats.

En väl fungerande skyddsorganisation kan rädda liv, både hos de anställda men även för andra genom att minska smittspridningen.

Nu måste vi lära av det senaste årets samlade erfarenheter. Det handlar bland annat om att:

  • Jobba mer med ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Använda personalens erfarenhet och kunskap - skapa möjlighet till delaktighet och samverkan.
  • Involvera skyddsombuden tidigt i processen
  • Öka kunskapen. Utbilda både chefer och skyddsombud, men även anställda behöver ha kunskap om arbetsmiljö.

Vi behöver också få ett regelverk som är anpassat både för dagens och framtidens arbetsliv, det handlar till exempel om arbetsskadeförsäkringen. 

Nu har vi chansen att ta med oss våra lärdomar efter denna tuffa tid och bygga ett hållbart arbetsliv för framtiden.