Sacos arbetsmiljöexpert: “Ta inte bort skyddsombudens verktyg”

Idag skickar Saco in sitt remissvar på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. “Tyvärr har inte förslaget utgått från behoven hos dem som uträttar det faktiska arbetsmiljöarbetet - chefer och skyddsombud ute i verksamheterna” säger Karin Fristedt, Sacos utredare för arbetsmiljöfrågor.

Publicerad: Fredag 30 sep 2022

Senast uppdaterad: Fredag 30 sep 2022

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Vad handlar Arbetsmiljöverkets förslag om? 

- Arbetsmiljöverket vill införa en helt ny struktur för föreskrifter och allmänna råd på arbetsmiljöområdet. Målet är att det ska bli lättare att överblicka, hitta och förstå reglerna.  

 Vad är Sacos viktigaste invändningar? 

- En bra arbetsmiljö är en allt viktigare fråga för arbetstagarna. De regler som finns och som lokala parter ska omsätta i praktiken är av stor betydelse. Tyvärr har Arbetsmiljöverket inte utgått från användarna ute i verksamheterna och deras behov när de har skapat den nya strukturen. Jag önskar att vårt remissvar hade kunnat vara mer positivt men i stället för mer användbart och tydligt blir det nu svårare att tillämpa regelverket. 

- Ett av de största problemen med det nya förslaget till regelstruktur är att man i stor utsträckning tar bort de allmänna råden som ger mer av den konkreta hjälp som behövs. 

 - Ytterligare ett bekymmer är hur begreppet samverkan och dess innehåll används i regelverket. Tyvärr har beskrivningar om vad och hur samverkan ska ske försvunnit när allmänna råd tas bort. Både samverkan och skyddsombudens roll är mindre tydligt i förslaget.  

Vilka konsekvenser skulle det få på arbetsplatserna? 

- Vi är rädda att föreslagna förändringar riskerar att gå ut över det faktiska arbetsmiljöarbetet. Genom att samverkan och skyddsombudens roll blivit mindre synligt och många allmänna råd försvunnit, är flera av de verktyg som våra skyddsombud använder och behöver för att kunna företräda arbetstagarna i dagens och framtidens arbetsliv i riskzonen. Det kan bli svårt för skyddsombuden att få tillräckligt med tid och information för att kunna göra sitt jobb.

- Skyddsnivån kan försämras för de anställda - och det har inte Arbetsmiljöverket gjort en tillräcklig analys av.   

Hur tycker du att man borde göra i stället? 

- Den nya regelstrukturen måste utgå från skyddsombud och chefer och deras praktiska arbetsmiljöarbete. Det behövs framför allt ett användbart, begripligt regelverk och de grundläggande skrivningarna om samverkan och skyddsombudens roll ska behållas. Skyddsombuden behöver ha sina verktyg kvar! Det är rimligt att samverkan och den roll och inflytande som skyddsombud har enligt arbetsmiljölagens regler bekräftas och överensstämmer med skrivningar i föreskrifterna. 

- Arbetsmiljöverket måste också göra en konsekvensutredning av borttagandet av allmänna råd och effekterna det kan få på de anställdas skydd.   

Har du något mer medskick till Arbetsmiljöverket?  

- Vi tycker inte att Arbetsmiljöverket fångat upp de stora förändringar som har skett under de senaste åren på arbetsmarknaden – att många arbetar någon annanstans än på den ordinarie arbetsplatsen, ofta i hemmet.  

- Den utvecklingen är i grunden något positivt eftersom man kan ha möjlighet att påverka både när, var och hur arbetet utförs. Samtidigt finns det risker. Därför behöver Arbetsmiljöverket tydliggöra arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete i hemmet.  

Tyvärr går utvecklingen åt motsatt håll - allmänna råd som gäller arbete på distans plockas nu bort. Arbetsmiljöverket backar in i framtiden! 

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33