Sacos prioriteringar inför Sveriges ordförandeskap i EU

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Saco har tillsammans med LO och TCO tagit fram gemensamma förslag till prioriterade frågor att att driva inför och under ordförandeskapet.

Publicerad: Onsdag 21 dec 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 21 dec 2022

Nyckelord:
Internationellt,
EU
I en tid då samhället och arbetsmarknaden präglas av en allt snabbare förändringstakt, där EU:s medlemsländer utmanas av globalisering, digitalisering och klimatkris, är det viktigt med starka parter på arbetsmarknaden. För att ta itu med dessa utmaningar behövs en väl fungerande social dialog, där fack och arbetsgivare hittar gemensamma vägar framåt och bidrar med konstruktiva lösningar.
 
Sacos, LO:s, TCO:s mål är ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, vilar på respekt för mänskliga rättigheter och där konkurrens på lika villkor gäller samt jämställdhet och partssamverkan står i fokus.

Med det som utgångspunkt bör följande frågor prioriteras under det svenska ordförandeskapet:

  • Handlingsplan för sociala dialogen
  • Slå vakt om demokrati och grundläggande rättigheter
  • Rättvis omställning och kompetensutveckling
  • En inre marknad med rättvis konkurrens, fri rörlighet och schyssta villkor
  • Ökad jämställdhet och jämlikhet för konkurrenskraftiga samhällen
  • EU som global aktör – frihandel för hållbar utveckling