Frågor och svar om förslaget om anmälningsplikt

Publicerad: Onsdag 13 sep 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 13 sep 2023

Varför motsätter ni er Tidöförslaget om anmälningsplikt?

På vilka grunder driver ni den här frågan?

Varför är det här ett problem utifrån yrkesetiken och demokratin?

På vilket sätt skulle förslaget ha en negativ inverkan på era yrkesgrupper?

Vilka nuvarande lagar menar ni att förslaget bryter mot?

Är inte ni partipolitiskt obundna? På vilket sätt gynnar detta era medlemmar?

Uppmanar ni era medlemmar att bryta mot lagen?

Om man inte vill anmäla papperslösa, får man kanske byta jobb?

Ska ni på Saco verkligen uttala er om migrationspolitik?

Men personer som är här utan tillstånd bryter ju mot lagen. Tycker ni att det är rimligt att de tar del av våra skattefinansierade välfärdstjänster?

Varför motsätter ni ett förslag som redan finns i andra europeiska länder?