Är inte ni partipolitiskt obundna? På vilket sätt gynnar detta era medlemmar?

Saco är en partipolitiskt obunden organisation som driver akademikers intressen på arbetsmarknaden. Förslaget om anmälningsplikt i Tidöavtalet kommer beröra många Sacomedlemmar i offentlig sektor på ett negativt sätt och därför agerar vi i den här frågan - det grundar sig i ett styrelsebeslut.

Om förslaget blir verklighet kan professioner inom vård, skola och omsorg tvingas anmäla papperslösa och där med bryta mot etiska regler som funnits i decennier. Det bedömer vi kommer skapa en etisk stress och en ohållbar arbetssituation för många av våra offentliganställda medlemmar, som redan idag har en tuff arbetsmiljö.

Samtliga 21 Sacoförbund är emot förslaget. Vi välkomnar att partier från höger till vänster tar ställning emot det.