Om man inte vill anmäla papperslösa, får man kanske byta jobb?

Offentlig sektor präglas redan i dag av stor personalbrist, där dåliga arbetsvillkor och stressrelaterad ohälsa ofta är orsaken. Att då införa ett förslag som skulle ha en stor negativ inverkan på dessa professioners arbetsmiljö, är anmärkningsvärt. Att tvingas rapportera papperslösa skulle innebära en etisk stress och försvåra för dessa yrkesgrupper att göra sitt jobb. Låt lärare, vårdpersonal och socialsekreterare ägna sig åt det viktiga arbete de är utbildade till – inte åt att anmäla papperslösa.