Ska ni på Saco verkligen uttala er om migrationspolitik?

Det här är ett förslag som kommer ha en väldigt negativ inverkan på arbetsmiljön för våra medlemmar i offentlig sektor. Då måste vi som facklig organisation agera. Förslaget skulle tvinga våra medlemmar inom vård, skola och omsorg att bryta mot sina yrkesetiska regler. Det skulle skapa en etisk stress och försvåra för dessa grupper att göra sitt jobb, vilket vi inte kan acceptera.