På vilket sätt skulle förslaget ha en negativ inverkan på era yrkesgrupper?

Saco är en facklig organisation som värnar om våra medlemmars arbetsmiljö och de villkor som våra yrkesgrupper har för att kunna utöva sina professioner. Förslaget om att införa en anmälningsplikt av papperslösa skulle ha en negativ inverkan på arbetsmiljön för offentliganställda. Att tvingas rapportera papperslösa elever/patienter skulle innebära en etisk stress och försvåra för dessa yrkesgrupper att göra sitt jobb.

En central fråga för flera av våra yrkesgrupper är tilliten mellan exempelvis lärare och elev, läkare och patient eller socialsekreterare och brukare. Denna tillit skulle undermineras och det skulle bli svårt för våra yrkesgrupper att utöva sitt yrke på ett bra och trovärdigt sätt.