Uppmanar ni era medlemmar att bryta mot lagen?

Det finns idag ingen lag som säger att professioner inom offentlig sektor ska anmäla papperslösa, det är en sådan lag vi motsätter oss. En lag som föreslås skulle strida mot våra professioners yrkesetik och även mot nuvarande lagstiftning. Att tvingas ange papperslösa skulle skapa en ohållbar situation för våra medlemmar inom vård, skola och omsorg.