Varför är det här ett problem utifrån yrkesetiken och demokratin?

Förslaget skulle tvinga yrkesgrupper inom t ex vård, skola och omsorg att anmäla papperslösa och därmed bryta mot sina yrkesetiska regler:  
 
Vårdpersonal exempelvis ska inte utsätta sina patienter för risker eller skador om det inte finns medicinska skäl för det. Lärare ska inte vidarebefordra information de fått inom ramen för sin tjänst, om det inte är för elevens bästa. Det går inte i linje med att anmäla exempelvis papperslösa patienter och elever.  

Yrken inom bland annat vård, skola och omsorg har två saker gemensamt: de utgör fundamentet för välfärdssamhället och bygger på ömsesidig tillit för att kunna erbjuda hög kvalitet. Om tilliten brister faller kvaliteten.