Varför motsätter ni ett förslag som redan finns i andra europeiska länder?

Det finns till viss del en anmälningsplikt eller informationsplikt mellan myndigheter i andra länder, men det har visat sig ge väldigt liten effekt. Dessutom pågår det i Tyskland en diskussion om att ta bort anmälningsplikten gällande papperslösas kontakt med socialtjänsten.

Så som Saco läser tilläggsdirektivet kommer det vara mycket mer omfattande och mer långtgående än i andra europeiska länder. Sverige kritiseras redan nu i EU för att gå vidare med detta förslag.