Allt du behöver veta för att skaffa jobb

Framgång på arbetsmarknaden är ofta ett resultat av faktorer man själv kan påverka. Med hjälp av resultat av Sacos utredning vill jag formulera några råd till alla som nyligen tagit studenten eller som är på väg att avsluta sin högskoleutbildning.

Publicerad: Tisdag 27 jul 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Studieval

Är högskoleutbildning ett vaccin mot arbetslöshet, en räkmacka in på ett välbetalt toppjobb? Eller är det så att utbildning är bortkastat, 200 000 i studielån i sjön, eftersom nyexade riskerar att gå direkt ut i arbetslöshet eller att få sitta i kassan på Konsum för att kunna försörja sig?

Ingen av dessa fördomar stämmer. Sanningen är den att akademiker är arbetslösa i mindre utsträckning än personer utan högskoleutbildning. I slutet av maj i år var arbetslösheten 4,4 procent bland personer med minst två års högskoleutbildning. Den totala siffran är 6,6 procent*.

Men siffrorna skiljer sig mycket mellan olika grupper av akademiker och för vissa grupper är det särskilt svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Inom andra yrken finns det många lediga jobb, men där är lönen så låg att man behöver jobba långt över pensionsåldern för att räkna hem sin utbildningsinvestering.

Den goda nyheten är att framgång på arbetsmarknaden ofta är ett resultat av faktorer som man själv kan påverka.

Två utredare på Saco, Helena Persson och Ossian Wennström, har tittat på den senaste forskningen för att söka svaren på frågor som är betydelsefulla för den som funderar på olika alternativ att förbättra sina framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Det handlar framförallt om möjligheterna att få jobb och en bra livslön. Det visade sig att de fungerande strategierna för hur man lyckas på arbetsmarknaden inte alltid är det som folk ofta tror.

Med hjälp av dessa resultat vill jag gärna formulera några råd och komihåg till alla som nyligen tagit studenten eller som är på väg att avsluta sin högskoleutbildning. Det är också viktigt att vägledare på gymnasieskolor, högskolor och arbetsförmedlingar har den här kunskapen så att de kan förmedla rätt råd och information.

  • Val av utbildningsinriktning påverkar mycket. Skaffa dig ordentligt med kunskap om framtidsutsikterna för ditt yrke och välj med både hjärta och hjärna. Strunta i vilka utbildningar som anses passa för män eller kvinnor. Den som aktivt väljer utbildning utan fördomar har betydligt fler valmöjligheter.
  • Tidsaspekten är också viktig. Korta utbildningar med relativt höga löner ger i regel bra avkastning. Förläng inte dina studier i onödan, till exempel genom att ta sabbatsår eller genom att jobba så mycket under studietiden så att du inte hinner med dina studier. Om du fundera på att byta högskola bör du försöka se till att din studietid inte förlängs.
  • Vilket universitet eller vilken högskola du studerat vid har inte någon större betydelse för om du får jobb eller en bra livslön.
  • Arbetslöshet påverkar mycket. Även en kort tids arbetslöshet direkt efter studierna har betydelse för både inkomst och sysselsättning under lång tid. Börja söka jobb i tid och försök att hitta ett arbete, även om det till en början är ett mindre kvalificerat arbete.
  • Arbete under studietiden och utlandserfarenhet gynnar inte din ställning på arbetsmarknaden så mycket. Arbetslivserfarenhet som du skaffar dig efter examen är mer värd än den du skaffar dig medan du studerar. Om du vill plugga utomlands, välj i första hand de kurser som kan räknas in i din examen.

Vad som enligt statistiken är bra ekonomiskt är en sak, och vad som är rätt beslut för just dig som enskild individ är en helt annan. Det går inte heller alltid att vara "superstrategisk". Men ju mer du känner till om tänkbara konsekvenser av ditt val, desto större är chansen att du fattar beslut som passar för just dig.

* Siffrorna anger andelen arbetslösa av hela befolkningen

 Debattartikel på sourze.se 27 juli 2010.