Separatism i SD:s ekonomiska tänkande

Hade det "befolkningsmässigt homogena" fått råda, skulle ekonomin och kulturen för länge sedan stagnerat. Det skriver Gunnar Wetterberg i en krönika i Corren.

Publicerad: Tisdag 24 aug 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration,
Internationellt,
Jämställdhet

Invandringen överskuggar allt kring och från Sverigedemokraterna. Precis så vill partiet ha det. Men läser man partiprogrammet ser man att det handlar om mycket mer. Det finns ett starkt separatistiskt stråk i SD:s ekonomiska tänkande - och det står i skarp kontrast till den öppenhet som gjort Sverige rikt.

I sitt principprogram slår partiet fast: "Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent."

Sverige hade förblivit ett glest befolkat område strax söder om tundran, om inte folk och idéer hade vandrat fram och tillbaka över det som så småningom blev gränser mellan riken och stater. Om det "befolkningsmässigt homogena" hade fått råda, skulle ekonomin och kulturen för länge sedan ha stagnerat.

Än värre blir det i det ekonomisk-politiska idéprogrammet. "Möjligheten att införa vissa protektionistiska åtgärder ska dock finnas kvar som gardering mot oväntade och plötsliga förändringar i det ekonomiska klimatet. Frihandeln måste även ta betydande hänsyn till miljöaspekter, exempelvis genom avgiftsbeläggning på onödiga och miljöskadliga transporter."

Det är den sortens argument som i USA används som förevändning för handelsbegränsningar. Ju fler sådana ursäkter som blir legitima, desto svårare blir det för små, öppna ekonomier. Sverigedemokraternas reservationer skulle skjuta oss själva i foten, både när det gäller exporten och priset för konsumenterna när protektionismens tullar och avgifter ska betalas.

Saken blir inte bättre av att partiet vill lämna EU. Utträdet ska betala mycket av allt det goda man vill betala över budgeten, men samtidigt ska Sverige ha kvar den inre marknadens fördelar genom ett EES-avtal på samma villkor som Norge. Det hör till de mest naiva inslagen i partiets politik. Partiet tror att Sverige har en god förhandlingsposition mot EU i ett sådant läge. Det är föreställningen om att svansen skulle kunna vifta med hunden - EU är betydligt viktigare för Sveriges handel och ekonomi än omvänt. Partiet motiverar utträdet med Sveriges självbestämmande - men även om vi finge ett EES-avtal skulle vi då vara helt beroende av andra staters beslut, utan att själv sitta med vid bordet. Logiken slår slint.

Sverigedemokraterna drar åt ekonomisk isolationism. Frihandeln och öppenheten har gjort Sverige rikt. Invandringen behöver hanteras klokare än de senaste 20-30 åren, men den grumliga protektionismen och separatismen i Sverigedemokraternas partiprogram vore ett långt värre hot mot svensk ekonomi.

GUNNAR WETTERBERG

Krönika i Corren.se 24 augusti 2010.