Utrikesfödda är arbetskraft vi måste värna bättre om

"Många av dem som kommer till Sverige i vuxen ålder har en bakgrund som är fullt relevant också på den svenska arbetsmarknaden. Faktum är att utan denna invandring skulle antalet personer som arbetar inte öka alls." Det skriver Sacos ordförande Anna Ekström i ett debattinlägg i nättidningen Sourze.

Publicerad: Onsdag 15 sep 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration,
Internationellt,
Jämställdhet

14 procent av Sveriges befolkning är födda utanför landets gränser. Många kommer hit med en akademisk utbildning i bagaget. För flera yrkesgrupper är det väldigt svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden, i alla fall inom det egna yrket.

För ett knappt år sedan gjorde Saco och Svenskt Näringsliv en undersökning, utförd av SCB, som gick till botten med hur utrikes födda förvärvsarbetar. Resultatet är inspirerande, men det manar också till förbättringar i de processer som ligger till grund för nya svenskars inträde på den arbetsmarknad där nästan alla önskar vara verksamma.

Det visar sig nämligen att de allra flesta får jobb, även om det kan ta tid innan det sker. Bland dem som nyligen kommit till Sverige, har var tredje ett jobb. Sedan ökar hela tiden andelen, med den tid som förflyter. Efter 20 år jobbar 70 procent, vilket inte ligger så långt från vad som gäller för dem som är födda i Sverige.

Men ska det ta så lång tid? Det är en bra fråga och jag tror att det är här som det finns stora möjligheter att förbättra. Det är viktigt att man får möjlighet att lära sig svenska språket, hyggligt snabbt och till en nivå som gör att man kan arbeta också med annat än det allra minst kvalificerade arbetena.

Många av dem som kommer till Sverige i vuxen ålder – de är oftast runt 30 år – har en bakgrund som är fullt relevant också på den svenska arbetsmarknaden. Faktum är att utan denna invandring skulle antalet personer som arbetar inte öka alls, samtidigt som antalet pensionärer med säkerhet kommer att öka. Läs gärna rapporten.

Vi parter på arbetsmarknaden kan säkert också göra fler insatser än hittills för att arbetsmarknaden ska fungera väl, så att inga lediga händer och hjärnor saknar möjlighet att förbättra vårt samhälle, bara för att deras ägare fötts utanför våra gränser.

Därför borde valdebatten handla om hur allas kunskap och kompetens kan göra nytta i Sverige, så att vårt Sverige blir ett ännu bättre land att leva i.

Anna Ekström, ordförande Saco

 

Debattartikel införd i Sourze 15 september 2010.