Ny webbplats om skolvalet vilseleder föräldrarna

Vad kvalitet i utbildning är beror på vem som frågar och varför. Att ensidigt fokusera på resultat eller elevernas uppfattning om skolan ger en vilseledande bild av utbildningens kvalitet, replikerar Sacos utredare Emelie Lilliefeldt med anledning av lanseringen av skolvalssajten Grundskolekvalitet.se.

Publicerad: Onsdag 18 dec 2013

Nyckelord:
Studieval,
Utbildning & forskning

Goda val kräver goda jämförelser. På den punkten är Saco överens med Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting i deras debattartikel i Dagens Samhälle 18 december. Den sociala snedrekryteringen som riskerar att följa av bristande information kring utbildning är inte bara ett samhällsekonomiskt problem, det är också en förlust för alla de som hamnar snett.

Men vad kvalitet är beror på vem som frågar och i vilket syfte svaret ska användas. För den som ska välja utbildning är det exempelvis viktigt att veta hur utbildningen motsvarar de egna kraven. För staten eller huvudmännen är det ofta viktigare att veta att verksamheten når målen. Den senare definitionen används sedan flera år i utvärderingen av högre utbildning, vilket har mött massiv kritik från sektorn. Den nya webbplatsen Grundskolekvalitet.se vilar tungt på en liknande resultatfokuserad förståelse av kvalitet.

Utbildningskvalitet är mycket mer än resultat. För det första spelar elevernas förutsättningar en viktig roll. Vi vet att det finns en variation i förutsättningar för elever från olika social bakgrund, vilket naturligtvis påverkar utbildningen. Men kvaliteten beror också på skolans resurser. Hur väl skolan lyckas möta elevens behov är centralt för hur väl skolan lyckas med sitt uppdrag. Därför är exempelvis lärartäthet och lärarnas kompetens två av flera nyckelfaktorer för kvaliteten.

Resultat är bara en del av kvaliteten. Men vilket resultat en skola uppnår beror uppenbart på både elevernas förkunskaper och hur skolans resurser används. Att jämföra resultat utan att samtidigt titta på hur man nått dem visar inte om en viss skola kan möta ett visst barns behov. Så begränsade jämförelser riskerar snarare att underblåsa den sociala snedrekryteringen.

Resultatet säger ensamt ingenting om hur mycket barnen lyckats lyfta sig med hjälp av skolan. Skolor som rekryterar högpresterande elever kommer också sannolikt att få bra resultat. De skolor vars elever har mindre stöd hemifrån kan ha gett barnen ett minst lika stort kunskapslyft, utan att nå exakt lika höga provresultat eller meritvärden. Därför måste vi veta hur väl skolan fördelar sina resurser för att möta just de elever som går i den. Dessutom måste faktorer såsom betygsinflation tas i beaktande.

Att hävda att resultat är detsamma som kvalitet är intellektuellt ohederligt. I bästa fall ger Grundskolekvalitet.se en fingervisning till sektorns företrädare. För alla de familjer som står inför skolvalet är risken stor att det istället blir vilseledande.

Emelie Lilliefeldt, utredare på Saco och fil dr i statsvetenskap

Införd på Dagens Samhälle 18 december 2013.
Replik på Ny webbplats underlättar skolvalet