Nu krävs samarbete över blockgränsen

Efter riksdagsvalet står det klart att det politiska landskapet i Sverige har förändrats. Inget av de traditionella blocken får egen majoritet. Men Sverige måste styras. För att tillgodose en stabil utveckling och säkerställa Sveriges position som kunskapsnation kommer det krävas ansvarstagande. Det skriver Göran Arrius, Saco, och Johannes Danielsson, Saco Studentråd.

Flera samhällsbärande aktörer har de senaste dagarna gått ut och pläderat för blocköverskridande lösningar. Vi delar den uppfattningen.

Som företrädare för Sveriges akademiker och studenter är det tydligt för oss att en riksdag som bygger på samförstånd har stor potential att bidra till reformer som stärker landets konkurrenskraft och tryggar välfärden.

Låt oss lista fem konkreta exempel.

1. Genom friskolekommittén har Alliansen och Socialdemokraterna redan kommit överens om den känsligaste skolfrågan. I övrigt är partierna eniga om att det behövs mer resurser till lärarlöner och det finns också en gemensam strävan efter att minska lärarnas byråkrati. Även i frågor om högskolan finns tydliga likheter. Vår uppmaning är att se till likheter snarare än till olikheter. Att arbeta tillsammans för att stärka den högre utbildningens kvalitet och koppling till arbetslivet. Men också att fortsätta driva en forskningspolitik för att göra Sverige till en världsledande kunskapsnation.

2. På socialförsäkringsområdet ligger många av partierna nära varandra i dag. Det kommer att behövas samarbete för att göra a-kassan till en modern och flexibel omställningsförsäkring på en föränderlig arbetsmarknad. Det kan bara ske genom att höja taket, något som Saco, LO och TCO länge krävt, och som en majoritet i riksdagen ställer sig bakom.

3. Föräldraförsäkringen är nyckeln till ett mer jämställt arbetsliv. Den påverkar såväl löneutvecklingen som karriärmöjligheterna för kvinnor och män. Det finns en stor enighet om att uttaget bör bli mer jämlikt mellan könen och det finns stora chanser för partierna att nå enighet om hur en sådan utveckling kan påskyndas.

4. Vi behöver ett nytänkande på integrationsområdet. De etablerade partierna har under lång tid nedprioriterat och underskattat vikten av en fungerande integrationspolitik. En femtedel av Sveriges akademiker är utlandsfödda. Det är en stor, växande grupp som allt för ofta har ett jobb där deras kunskap och erfarenhet inte tas tillvara. Där har en framtida riksdag och regering ett stort ansvar för att reformera integrationspolitiken med en generös flyktingpolitik och allas lika värde som en självklar grund.

5. Saco har länge drivit frågan om att det behövs en bred översyn för att ta itu med ett skattesystem som under decennier lappats, lagats och fyllts med undantag. För snart 25 år sedan kom partierna överens om en skattereform över blockgränsen, nu är det definitivt dags igen.

Till dessa områden kan läggas energipolitik, försvarspolitik, infrastruktur, bistånd, handel och mycket mer.

Med andra ord – låt oss använda detta på ytan krångliga parlamentariska läge som en möjlighet att utveckla politiken i nya riktningar som hade varit omöjliga om endera blocket hade fått styra. Styrandet av Sverige är för viktigt för att låta partiernas stolthet komma i vägen.

Som företrädare för landets akademiker säger vi, släpp symbolfrågorna och gör upp.

GÖRAN ARRIUS
ordförande Saco

JOHANNES DANIELSSON
ordförande Saco Studentråd

Införd i Svenska Dagbladet 20 september 2014

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10