Populistiskt att kräva mindre skolklasser

Visst är det bra med mindre klasser. Men förslaget riskerar att leda till lärarbrist och att fler obehöriga lärare måste fylla luckorna, varnar två utredare på Saco.

Publicerad: Måndag 12 maj 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Det är ingen dålig idé med små skolklasser. Givet att det finns förutsättningar för det. Annars är det en populistisk idé med tveksamt resultat.

Just nu duggar förslagen om mindre skolklasser tätt. På rak arm verkar det rimligt att den som undervisar färre elever kan ge varje elev mer tid. På så vis är det en attraktiv idé. Men det är inte självklart att mindre klasser ska vara förstahandsvalet i de politiska lösningarnas verktygslåda.

Inga politiska åtgärder sker i vakuum. Vi ska tillfälligt bortse från de obefintliga möjligheterna att driva igenom förslagen redan i höst. Istället ska vi kort fundera över några sannolika effekter av att minska klassernas storlek.

Mindre klasser kräver fler lärare. Det är redan känt att det är nästintill omöjligt att rekrytera studenter med goda förkunskaper till alla platser som finns på lärarutbildningen. Mindre klasser skulle alltså öka risken för lärarbrist.

Alternativet är obehöriga lärare. Men det framstår självklart som en oklok lösning på elevernas sjunkande kunskaper. Mindre klasser skulle alltså kunna leda till färre behöriga lärare.

Men anta att det ändå går att rekrytera bra, behöriga lärare. Det skulle göra det svårare att driva igenom löneförhöjningar för lärarna: fler personer med högre lön betyder ju högre totala lönekostnader. Om budgeten redan var för skral för höjda löner till redan anställda, har den sannolikt heller inte utrymme för dessa löner till nya anställda. Mindre klasser skulle alltså kunna leda till lägre löneökningar för lärarna.

Skolan behöver bra, välutbildade lärare med goda arbetsvillkor, i organisationer där skattepengar kommer till effektiv användning. Men med fortsatt lågt löneläge blir det också fortsatt svårt att rekrytera högpresterande studenter till lärarutbildningen. Som bekant visar forskningen att bra lärare gör skillnad. Med hotande lärarbrist kan mindre klasser bli ett problem, snarare än en lösning.

Emelie Lilliefeldt, utredare på Saco och fil dr i statsvetenskap
Linda Simonsen, utredare Saco och fil dr i nationalekonomi

Debattartikel införd i Dagens Samhälle 12 maj 2014.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65