Rösta i EU-valet!

Gå och rösta! Det är uppmaningen som alltid delas ut när det dra ihop sig till val. Ibland hörsammas den inte särskilt mycket. Kyrkoval eller val till EU brukar ha knepigt att väcka allmänhetens intresse.

Publicerad: Tisdag 29 apr 2014

Nyckelord:
Internationellt

Nu är det dags igen. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och varför ska man bry sig i försommarvärmen? Det 20 svenskar gör där i Bryssel och Strasbourg är ju alldeles omöjligt att förstå och inte verkar det ha någon vidare betydelse heller. Nej, jag gör nog hellre nytta i trädgården eller något annat viktigare än att besöka vallokalen.

"Europaparlamentet har numera mycket mer att säga till om än vad folk i allmänhet har begripit"

Tänk om
Menden här gången är det faktiskt alldeles galet att tänka så. Europaparlamentet har numera mycket mer att säga till om än vad folk i allmänhet har begripit. Där fattas beslut som direkt styr vad riksdagen kan göra och de lagar och regler som gäller i Sverige.

I ungefär hälften av de beslut som tas i Sveriges riksdag har Europaparlamentet ett finger med. Det är Europaparlamentet som har sista ordet om det ska bli ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Något som den svenska fackföreningsrörelsen välkomnar om avtalet får rätt utformning. Klimatpolitiken är ett annat exempel där parlamentet är viktigt.

Enskilda gör skillnad
I och med Lissabonfördraget har Europaparlamentet medbeslutanderätt tillsammans med regeringscheferna i det Europeiska rådet i så gott som alla frågor där EU har lagstiftningsmakt. Enskilda ledamöter i parlamentet kan också göra skillnad och påverka politiken på ett sätt som knappast är möjligt för en enskild riksdagsledamot.

Här är några exempel från arbetsmarknaden där Sverige har varit tvunget att ändra regler efter beslut inom EU där Europaparlamentet varit delaktigt:

Skydd för visstidsanställda
Reglerna för deltidsanställningar har fått skrivas om, diskrimineringsskyddet för arbetstagare har skärpts, liksom skyddet för visstidsanställda och anställda i bemanningsföretag ska ha samma villkor som de som arbetar i det företag de hyrs in i.

Europaparlamentet har också haft stort inflytande över upphandlingsregler och möjlighet att ställa krav på kollektivavtal. Parlamentet har hjälpt till att stoppa EU-kommissionens framstötar för att lägga sig i den nationella lönebildningen.

Ledamöterna har varit med och utforsom säger att arbetslösa ungdomar ska erbjudas praktik eller utbildning efter senast fyra månader. Parlamentet har haft inflytande över yrkeskvalifikationsdirektivet, över vilka rättigheter forskare och studenter som kommer från länder utanför EU ska ha och över bemanningsdirektivet som reglerar kollektivavtal i bemanningsföretag.

A-kassa till annat land
Listan skulle kunna göras ännu längre och blickar vi framåt så kommer Europaparlamentet att bland annat ha inflytande över om det ska fastställas en ny arbetsmiljöstrategi eller inte, vilka regler som ska gälla för att ta med sig a-kassa till ett annat land och över vilken vikt som ska läggas vid grundläggande fackliga rättigheter. Det kan avgöra framtiden för den svenska kollektivavtalsmodellen. En annan fråga på dagordningen är om små företag ska slippa regler för arbetsmiljö och andra villkor.

Det är alltså inte småpotatis vi talar om. Utgången i valet kommer dessutom att påverka utformningen av EU-kommissionen. Om det ska bli en socialistisk ordförande eller en borgerlig. Tyske Martin Schultz har lanserats av den socialdemokratiska gruppen, Jean- Claude Junker från Luxemburg av kristdemokraterna.

Det vill inte jag vara med om
Det är viktigt vilka som sitter i EUparlamentet. Det går ett otäckt spöke av främlingsfientlighet och nationalism genom Europa. Ett lågt valdeltagande kan bädda för att de krafterna får ökat inflytande. Det vill inte jag vara med om. Förhoppningsvis inte du heller. Gå och rösta!

Införd i tidningen Ping, april 2014

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10