Satsa på höjda lärarlöner och mer elevtid, Alliansen

I går meddelade Alliansen att de vill göra grundskolan tioårig. Satsningen kan vara en viktig pusselbit i hur den svenska skolan ska förbättras, men flera andra åtgärder måste följa med i reformen. Bland annat måste lärarnas löner och arbetsvillkor förbättras, skriver Göran Arrius, Saco, Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Publicerad: Fredag 10 jan 2014

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Det är helt rätt tänkt med en grundskoleutredning som syftar till att göra grundskolan tioårig. Det är viktigt med tidiga insatser för att kunskapsresan ska bli framgångsrik för varje elev, men rätt tänkt måste också bli rätt gjort.

Det fokus på mer tid för lärande, som vi nu ser, får inte skymma att det också måste bli högre kvalitet. Och det får inte heller ta fokus från andra viktiga reformer som krävs. Vi vill se en nationell kunskapsskola med ett tydligare statligt ansvar för kvalitet och likvärdighet.

Vad gäller behovet av fler klasslärare – som utspelet om en tioårig grundskola kommer medföra – är det redan i dag möjligt att utöka platserna på lågstadielärarutbildningen. Men det här är också ett utmärkt tillfälle att se över den totala dimensioneringen av lärarutbildningen.

Utbildar vi lärare i rätt ämnen och för rätt nivåer? Just nu kan ingen svara på denna fråga. Det är eleverna som betalar det högsta priset för denna styrningsfilosofi.

Målet med att förlänga skolan är att nå en kvalitetshöjning, att förbättra måluppfyllelsen. En tidigare skolstart måste därför förenas med en ordentlig satsning på grundfärdigheterna läsa, skriva och räkna och på klasslärare och speciallärare som kan axla uppdraget. Därtill blir behovet av stadieindelade timplaner ännu större, för att få rätt styrning av det nya förlängda lågstadiet.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s analyser visar att Sverige numera är ett land där vi tillåter att skillnaderna mellan elevers socioekonomiska bakgrund, också blir skillnader i skolresultat. Lärarnas Riksförbund har visat att skillnaderna mellan de svagaste och starkaste eleverna har ökat med 30 procent mellan 1999 och 2011.

Detta är en helt oacceptabel utveckling som måste motarbetas på alla sätt. Om den förlängda skolplikten ska kunna motverka kunskapstapp och segregationen måste man för alla barn och elever öka möjligheten att nå målen och den kunskap de har rätt till.

Men då måste också skolans regelverk bli skarpare när det gäller kvaliteten på den utbildning som eleverna får. Även resursstyrningen behöver bli bättre. Man måste redan i resurstilldelningen ta hänsyn till att det ibland finns behov av små undervisningsgrupper, som ger lärarna mer tid med varje elev.

Därtill måste lärarna, rektorerna och övrig skolpersonal återfå sin forna status lönemässigt och ges möjlighet att verka som en professionell yrkesgrupp. Annars kommer det att bli svårt att rekrytera kvalificerad personal. De gamla tankarna om att lärare bara ska vara handledare måste bort.

För att få ordning på skolan måste regering och riksdag ta de stora strukturella greppen. Här kan satsningen på en tioårig grundskola vara en viktig pusselbit. Om det görs rätt.

Göran Arrius, ordförande Saco
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund
Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

Debattartikel införd på SVT Debatt 9 januari 2014.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10