Ta EU-valet på allvar

Främlingsfientliga och isolationistiska krafter växer sig allt starkare i EU. Ur ett svenskt perspektiv har EU varit till fördel. Därför krävs det att svenska politiker i Europaparlamentet ges ett tydligt mandat från väljarna 25 maj. Det skriver Göran Arrius ordförande, Saco, Urban Bäckström VD, Svenskt Näringsliv, Eva Nordmark ordförande, TCO och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO.

Publicerad: Onsdag 8 jan 2014

Nyckelord:
Internationellt

Sverige är ett relativt litet land som genom yrkesskicklighet, kvalitetsmedvetenhet och ett gott samarbetsklimat på arbetsmarknaden gör sig gällande i den internationellt hårt konkurrensutsatta exportsektorn. I en globaliserad värld är EU det redskap vi har i Europa för att värna svenska intressen – och hittills har EU-samarbetet i stort sett gått i rätt riktning. Med en årlig BNP om tolv biljoner euro, är EU den största ekonomin i världen.

Under de senaste åren har EU genomgått allvarliga ekonomiska kriser, men det betyder inte att det hade varit bättre för Sverige att stå utanför. Det är alltid bättre att vara på insidan av världens största ekonomi än utanför. Det handlar om svensk välfärd – utan ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och goda internationella relationer kommer vi att halka efter och vår välfärd urholkas.

Det finns givetvis saker som man kan önska ändra på i EU, men ur ett svenskt perspektiv har EU varit till en fördel. Genom den fria rörligheten i EU har handeln ökat, vilket skapat tillväxt i ekonomin och fler jobb. Fri rörlighet innebär också att svenska studenter fått möjlighet att fritt studera inom EU. Och utbyte av det slaget är extremt viktigt i den ökade globala konkurrensen.

Den fria rörligheten innebär också att skickliga människor kommer hit och jobbar, och att svenskar kan resa och skaffa sig erfarenheter och kontakter som gynnar svensk tillväxt.

Genom att sammanföra forskning, näringsliv och beslutsfattare inom EU ökar vår gemensamma förmåga att lösa problem och vår konkurrenskraft gentemot andra delar av världen.

Om vi som land ska kunna fortsätta göra skillnad och verka för goda villkor för vår exportindustri så bör vi öka vårt engagemang i EU; från att vara i utkanten av Europa till att bli en offensiv aktör i dess centrum.

För att våra folkvalda svenska politiker i Europaparlamentet ska kunna driva på viktiga frågor med trovärdighet så krävs det att de har ett tydligt mandat från väljarna.

Som företrädare för parter på arbetsmarknaden har vi ett ansvar att visa EU-medlemskapets stora betydelse för tillväxt, jobb och välfärd i Sverige. Därför är det viktigt att ta EU-valet på allvar.

På flera håll i Europa växer sig främlingsfientliga och isolationistiska krafter starka. De tar plats i såväl nationella parlament som i Europaparlamentet. Vi tror inte på deras strävan att vrida klockan tillbaka, så misstro mellan folk och resa murar mot omvärlden.

Sverige kan fortsätta göra skillnad i EU och svensk exportnäring kan fortsätta hävda sig i den internationella konkurrensen. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Då hoppas vi på ett starkt engagemang för Sverige i Europa.

Urban Bäckström
VD, Svenskt Näringsliv

Eva Nordmark
Ordförande, TCO

Karl-Petter Thorwaldsson
Ordförande, LO

Göran Arrius
Ordförande, SACO

Debattartikel införd på europaportalen.se den 8 januari 2014.

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10